Mixowanie CoinJoin na przykładnie Wasabi Wallet. Black listy BTC są bezużyteczne.