Aktualizujcie swoje kernele! Linux Kernel 4.20 wydany