Hindarfjäll - Från Tidernas Begynnelse [nordic folk]