Jak ustawić węzeł w lightning network aby inne węzły mogły się do niego podłączyć?