Local File Inclusion vulnerability - RTL - możliwość czytania plików na serwerze z uruchomionym interfejsem RTL