Bitcoin Q&A Integralność danych i walidacja kluczy