Bitcoin Q&A Skalowanie, prywatność i skostnienie protokołu