Manute Bol (2.31) and Muggsy Bogues (1.58), highest and lowest NBA players in history. 

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki