Pojawił się AutoPilot, nowy plugin do c-lightning, jednej z implementacji klienta Lightning Network . Autorem kodu jest @renepickhardt‌, a do c-lightning przeportował go Christian Decker.

Funkcja autopilota pozwala na automatyczne otwieranie i zamykanie kanałów w sieci LN, uwalniając użytkownika od konieczności ręcznego wyszukiwania i nawiązywania połączeń z innymi węzłami. Zaimplementowane prawidłowo może mieć pozytywny wpływ na całą sieć, umożliwiając lepsze balansowanie stanów kanałów i sprawniejsze wyszukiwanie najbardziej optymalnych tras między węzłami.

Poniżej kryteria, które starał się wziąć pod uwagę Rene przy opracowywaniu funkcji Autopilota


    Diameter: A small diameter produces short paths for onion routing. Short paths are preferable because failiure is less likely to happen if less nodes are involved for routing a payment.
    Channel balance: Channels should be properly funded but also the funds should be balanced to some degree.
    Connectivity / Redundancy: Removing nodes (in particular strongly connected nodes) should not be a problem for the remaining nodes / connectivity of the network.
    Uptime: It seems obvious that nodes with a high uptime are better candidates to open a channel to.
    Blockchain Transactions: Realizing that the Blockchain only supports around 300k Transactions per day the opening, closing and updating of channels should be minimized.
    Fees for routing: Maybe opening a channel (which is cost intensive) is cheaper overall.
    Bandwith, Latency,…: nodes can only process a certain amount of routing requests. I assume that also the HTLCs will lock channels for a certain amount of time during onion routing.
    Internet topology: obviously routing through the network becomes faster if the P2P network has a similar topology as the underlying physical network. Also it makes sense since even on the internet people might most of the time use products and services within their geographic region. check assumptions


Więcej szczegółów z pracy nad funkcją autopilota: https://www.rene-pickhardt.de/index.html%3Fp=2085.html