Oprogramowanie klienta Bitcoin Core jest najpopularniejszą kontynuacją oryginalnego kodu Bitcoin. Łączy w sobie funkcje portfela Bitcoin oraz pełnego węzła sieci Bitcoin (nawiasem mówiąc w przyszłości planowane jest rozdzielenie tych funkcji).

Przy aktualizacji należy pamiętać o tym, by pobierać i uruchamiać tylko kod z zaufanych źródeł. Zaawansowni użytkownicy powinni dodatkowo weryfikować cyfrowe podpisy źródeł.

Zaufane strony, z których można pobierać źródła to:

https://bitcoincore.org/bin/bitcoin-core-0.18.0/
https://github.com/bitcoin/bitcoin

Procedurę weryfikacji źródeł dla systemów Windows, Linux oraz MacOS można znaleźć na stronie: https://bitcoincore.org/en/download/ w sekcji "Verify your download".

Nie należy pobierać źródeł z niezaufanych stron, takich jak np. bitcoin.org, która została przejęta przez osoby wrogie rozwojowi Bitcoin Core i w każdej chwili może zostać użyta, do opublikowania podstawionego, potencjalnie szkodliwego kodu, imitując oryginalny kod Bitcoin Core.

Pełna lista zmian w tym wydaniu jest dostępna pod tym adresem.

Na ten moment adopcja nowej wersji w całej sieci wynosi około 0,82% wszystkich znanych klientów Bitcoin.