_  ___    ___   
(_)|  _`\ (  _`\ 
| || (_) )| ( (_)
| || ,  / | |  _ 
| || |\ \ | (_( )
(_)(_) (_)(____/'
Jak ktoś ma chęć i czas to chciałem zaprosić na kanał #bitcoin na IRCnet. Skupiła się tam przypadkowo polska społeczność. I można by wejść i trochę rozruszać kanał.

http://www.irchelp.org/networks/servers/ircnet.html