Zapread wynagradza społeczność za działania w serwisie za pomocą Bitcoin Lightning Network. Aby dokonywać wpłat i otrzymywać wypłaty najprościej zainstalować sobie portfel Bitcoin Lightning Wallet (Google Play)

  1. Wpisy: Przy każdym wpisie użytkownicy mogą głosować za pomocą wpłat żeby wykopac lub zakopać treść. Jeżeli wpis zasilony jest dodatnią kwotą 60% środków delegowanych jest dla Twórcy wpisu, 20% na rzecz grupy w której wpis został dokonany, 10% dla wszystkich użytkowników serwisu i 10% na rzecz Zapread.
  2. Komentarze: Analogicznie jak w przypadku wpisów.
  3. Grupy: Otrzymują środki za wpłaty w ramach danej grupy. Dystrybucja środków wykonywana jest na rzecz autorów z danej grupy. Najnowsze wpisy i te z największą kwotą wpłat otrzymują proporcjonalnie więcej środków podlegających dystrybucji w grupie. Wynagrodzenie w grupie stanowi zachęte do tworzenia treści częściej i o wyższej jakości.
  4. Społeczność: Wszyscy użytkownicy otrzymują wypłaty dla społeczności. Każdy wpis ma szansę otrzymać udział z wypłat dla społeczności. Najnowsze wpisy z największą liczbą wpłat otrzymują proporcjonalnie więcej wypłat społecznościowych.

Wypłaty dla grup i całej społeczności dokonywane są każdego dnia