Fervi wjeżdża!

Pierwszy chyba i dość fajny (obszerny) film o Lightning Network.Szanujesz? Dotujesz:

On-chain: 37X3wakVYG1L22g4c7fePzxfj4apxW8MkB

Off-chain: https://tippin.me/@fervi36341408