Od 23 grudnia kanały węzłowe, obsługujące protokół skalowania Lightning Network, były w stanie obsłużyć 496,8 BTC,  osiągając tym samym praktycznie poziom 500 BTC. W tym czasie ta ilość miała wartość około 2 miliony dolarów. Liczba unikalnych kanałów, które łączą węzły sieci po raz pierwszy, wzrosła znacząco w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, osiągając ilość 14 352.

https://bithub.pl/wiadomosci/pojemnosc-lightning-network-przekroczyla-2-miliony-dolarow/